SNA Keurmerk

Als één van de weinige accountantsorganisaties binnen Nederland beschikt Baker Tilly over een SNA-keurmerk. Dit betekent dat wij ons altijd houden aan de eisen zoals beschreven in NEN 4400-1.

Dankzij ons SNA-keurmerk weet u zeker, dat u met een betrouwbare partij zaken doet.

Voordelen voor opdrachtgevers

In de eerste plaats geldt het SNA-keurmerk als Dé norm voor betrouwbaarheid op het gebied van arbeid en verloning. Verder betekent onze NEN 4400-1 certificering voor u als onze opdrachtgever een beperking van een aantal risico’s:

  • Opdrachtgevers die personeel inlenen van een NEN 4400-1 gecertificeerd bedrijf worden gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag.
  • Daarnaast geldt per 1 juli 2012 de vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat opdrachtgevers die werknemers inlenen van een bedrijf met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.

Meer informatie over het SNA-keurmerk  vindt u op de website van de Stichting Normering Arbeid (SNA).